Adatkezelési tájékoztató

Szakács Beáta E.V.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.hennastrology.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.hennastrology.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Szakács Beáta E.V.

Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u.1. 3/23.

E-mail: beaszakacs@gmail.com

Telefon: +36 20 940 15 57