Etikai szabályzat

BEVEZETÉS

Az Etikai Szabályzat nem hivatalos jogi norma, hanem erkölcsi önszabályozást támogató eszköz. Az itt megfogalmazott értékeket és hozzáfűződő szabályokat a szolgáltatás összes résztvevője érvényesnek tekint önmagára vonatkoztatva.

 MEGÁLLAPÍTÁSOK

 •  Az Asztrológiai Tanácsadás vagy Haptonómiás kezelés (továbbiakban Szolgáltatás) a kliens (továbbiakban Kliens) bejelentkezésétől a folyamat lezárásáig tart.
 • Asztrológus & Haptoterapeuta (továbbiakban Szolgáltató) etikai felelősséggel tartozik Kliense felé.
 • Szolgáltató Haptonómia kezelés és/vagy Asztrológiai tanácsadó tevékenysége során minden esetben Kliense érdekeit képviseli. Minden esetben legjobb szakmai tudása szerint jár el.
 • Szolgáltató szakmai munkája megkezdése előtt köteles szóban vagy írásban teljes körű tájékoztatást adni a közös munka céljáról, kijelölni az eredménykritériumokat, a találkozások gyakoriságáról és időtartamáról tájékoztatni, valamint a neki járó díjazás mértékéről, a lemondás feltételeiről. Az ebben meghatározottaktól való eltérés csak közös megegyezés alapján lehetséges.
 • Szolgáltató elsődleges célja, hogy Kliense kérdésére hatékonyan, a lehető legrövidebb idő alatt, de minőségi eredményt produkálva válaszokat adjon, illetve segítse őt a céljainak elérésében, továbbá Kliense életminőségében és kapcsolatrendszeri minőségében az elvárt változásokat érje el.
 • Amennyiben az Szolgáltató szakmailag úgy ítéli meg, hogy Kliense már önállóan képes kezelni a problémáit vagy nem lát esélyt további javulásra, köteles tájékoztatni Kliensét a Szolgáltatás eredményéről és a további online vagy offline találkozások szakmai szükségtelenségéről.
 • Szolgáltató a munkáját, kizárólag szakvégzettségeinek kompetencia-határáig végzi. Feljogosítottsági körén kívüli Kliens jelentkezésekor, segít a megfelelő végzettségű és képzettségű szakember felé történő átirányításban.

TITOKTARTÁS

 • Szolgáltatót teljes titoktartás övezi.
 • A Szolgáltatás során megszerzett információkat kizárólag indokolt esetben és kizárólag Kliens írásos beleegyezésével használhatja fel.
 • Az esetleges hangrögzítés kizárólag Kliens előzetes engedélyével történhet, azzal a fenntartással, hogy döntését bármikor visszavonhatja.
 • Amennyiben Kliens szóban vagy írásban lezárja a Szolgáltatást vagy nem jelentkezik többé, a Szolgáltatás lezártnak tekinthető, de Szolgáltató titoktartási kötelezettsége továbbra is fennáll.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 •  A Szolgáltatás díja Kliens és Szolgáltató közötti megállapodás alapján meghatározott összeg.
 •  Abban az esetben, ha a Szolgáltatásra nem önként jelentkezik a résztvevő, hanem közvetítéssel, abban az esetben Szolgáltató nem vállalja el a felkérést.
 • Szolgáltató a Szolgáltatás során létrejött személyes kapcsolatait nem használhatja fel semmilyen előny szerzésére.